ویژه ها


×

خطا

There was a problem loading image 11.jpg

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

دستورالعمل مالیات مقطوع سال 1399

دوشنبه, 24 خرداد 1400
قابل توجه همکاران محترم طبق دستورالعمل مورخه 1400/03/17 تعیین مالیات مقطوع عملکرد 1399 : صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30/000/000 ريال بدون افزایش نست به عملکرد 98 از 30/000/001ريال تا 60/000/000 ريال با 4% افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد 98 از 60/000/001 ريال تا 120/000/000 ريال با 8% افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد 98 بیشتر از 120/000/000 ريال با 8% افزایش نسبت...

اعتراض به زمان ابلاغ و مفاد دستورالعمل ماليات مقطوع سال 1399

IMAGE
یکشنبه, 23 خرداد 1400
اعتراض به زمان ابلاغ و مفاد دستورالعمل ماليات مقطوع سال 1399

دستورالعمل مالیات مقطوع سال 1399 صادره از سازمان امور مالیاتی

IMAGE
شنبه, 22 خرداد 1400
دستورالعمل مالیات مقطوع سال 1399 صادره از سازمان امور مالیاتی و نامه اعتراض اتحادیه به زمان ابلاغ و مفاد دستورالعمل مذکور، اعضاء محترم در پذیرش دستورالعمل مخیر بوده و در صورت عدم قبول مفاد دستورالعمل حداکثر تا 1400/03/31 نسبت به تنظیم و تسلیم اظهارنامه الکترونیکی اقدام نمایند.

لغو انتخابات اتحادیه های صنفی کشور تا پایان شهریور 1400 بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا

IMAGE
شنبه, 22 خرداد 1400
لغو انتخابات اتحادیه های صنفی کشور تا پایان شهریور 1400 بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا

فراخوان برگذاری دوره های آموزشی عنوان تخصصی بازرگانی مرکز آموزشی بازرگانی

IMAGE
چهارشنبه, 12 خرداد 1400
فراخوان برگذاری دوره های آموزشی عنوان تخصصی بازرگانی مرکز آموزشی بازرگانی

درخواست مساعدت و همیاری مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی (عج) مشهد مقدس

IMAGE
چهارشنبه, 05 خرداد 1400
درخواست مساعدت و همیاری مجتمع تربیتی آموزشی حضرت مهدی (عج) مشهد مقدس

تاکيد به مشارکت در انتخابات هيئت مديره

IMAGE
یکشنبه, 26 ارديبهشت 1400
تاکيد به مشارکت در انتخابات هيئت مديره      

مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید شش ماهه بدهکاران شبکه بانکی کشور

IMAGE
سه شنبه, 21 ارديبهشت 1400
مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص تمدید شش ماهه بدهکاران شبکه بانکی کشور