ویژه ها


×

خطا

There was a problem loading image 11.jpg

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱

دوشنبه, 08 فروردين 1401
✅ بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ 🔸بخشودگی جرائم از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۱ لغایت ۳۱/ ۶/ ۱۴۰۱ به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه تعیین می گردد. ➖سال عملکرد / دوره ۱۳۹۸ و بعد ۱۰۰...

درخصوص طرح ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي

IMAGE
شنبه, 21 اسفند 1400
درخصوص طرح ابلاغ الکترونيکي اوراق مالياتي

تاکید نیروی انتظامی فاتب در خصوص رعایت ضوابط انتظامی توسط افراد صنفی

IMAGE
یکشنبه, 24 بهمن 1400
تاکید نیروی انتظامی فاتب در خصوصرعایت ضوابط انتظامی توسط افراد صنفی 

تعدیل جرائم تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی مصوب جلسه 1400/10/15 هیات وزیران

IMAGE
شنبه, 23 بهمن 1400
تعدیل جرائم تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی مصوب جلسه 1400/10/15 هیات وزیران

طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر توسط سازمان بسیج اصناف

IMAGE
شنبه, 23 بهمن 1400
طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر توسط سازمان بسیج اصناف

دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت های تجاری تعاونی مرزنشینان و پیله وران

IMAGE
یکشنبه, 10 بهمن 1400
دستورالعمل ساماندهی و نظارت بر فعالیت های تجاری تعاونی مرزنشینان و پیله وران

دستورالعمل پیشگیری از قاچاق کالا

IMAGE
شنبه, 09 بهمن 1400
دستورالعمل پیشگیری از قاچاق کالا صادره از معاونت پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

بخشنامه های تجمیع شده سازمان تامین اجتماعی

IMAGE
شنبه, 09 بهمن 1400
بخشنامه های تجمیع شده سازمان تامین اجتماعی