مفاد مالیات مقطوع سازمان امور مالیاتی در خصوص عملکرد سال 1400

 براساس مصوبه جلسه 1401/03/10 هیئات دولت مجموع فروش کالا و خدمات از مبلغ 14/400/000/000 ريال به 48/000/000/000 ريال افزایش یافته است ، جهت اطلاع از مفاد مالیات مقطوع سازمان امور مالیاتی در خصوص عملکرد سال 1400 (موضوع تبصره ماده 100) فایل پی دی اف زیر را دانلود کنید.

دانلود مفاد مالیات مقطوع سازمان امور مالیاتی در خصوص عملکرد سال 1400

دانلود و مشاهده فیلم آموزش و توضیحات مالیات مقطوع سازمان امور مالیاتی