بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شماره های اقتصادی اختصاصی مودیان مالیاتی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شماره های اقتصادی اختصاصی مودیان مالیاتی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش ها بانکی لغایت عملکرد سال 1399

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری در نحوه عملکرد سال1399

ادامه مطلب: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش ها بانکی لغایت...

اصلاحیه آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی

اصلاحیه آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره 1 ماده 31 ق ن ص) مصوبه 1401/02/09 سقف های حداکثری تعیین شده برای حق عضویت سال اول در سامانه ایرانیان اصناف جهت دانلود آیین نامه به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

ادامه مطلب: اصلاحیه آیین نامه منابع مالی اتحادیه های صنفی 

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیم اطلاعات

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیم اطلاعات مالیات برای صاحبان مشاغل به دو بخش زیر اعلام گردیده است ، که عبارت است از بخش تجاری و بخش غیر تجاری جهت دانلود دستورالعمل مالیات به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ادامه مطلب: دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص تقسیم اطلاعات