ویژه ها


×

خطا

There was a problem loading image 11.jpg

اطلاعیه ها و بخشنامه ها

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص دستورالعمل ضوابط و شرایط تبلیغات در فضای مجازی

IMAGE
دوشنبه, 11 مهر 1401
بخشنامه اتاق اصناف در خصوص دستورالعمل ضوابط و شرایط تبلیغات در فضای مجازی

بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نصب و استفاده از دوربین پایش تصویری اماکن و مراکز تجاری و پاساژها و واحد های صنفی

IMAGE
دوشنبه, 28 شهریور 1401
بخشنامه اتاق اصناف در خصوص نصب و استفاده از دوربین پایش تصویری اماکن و مراکز تجاری و پاساژها و واحد های صنفی

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شماره های اقتصادی اختصاصی مودیان مالیاتی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی

IMAGE
چهارشنبه, 16 شهریور 1401
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص شماره های اقتصادی اختصاصی مودیان مالیاتی در راستای قانون پایانه های فروشگاهی

ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

IMAGE
چهارشنبه, 02 شهریور 1401
ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

اطلاعیه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت گرامی داشت هفته دولت

IMAGE
شنبه, 29 مرداد 1401
اطلاعیه مهم در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی به مناسبت گرامی داشت هفته دولت

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش ها بانکی لغایت عملکرد سال 1399

شنبه, 22 مرداد 1401
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی پیرامون نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری در نحوه عملکرد سال1399

دستورالعمل قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از تبلیغات مبتذل و مستهجن در فضای مجازی

IMAGE
چهارشنبه, 19 مرداد 1401
دستورالعمل قوه قضاییه در خصوص جلوگیری از تبلیغات مبتذل و مستهجن در فضای مجازی

دستورالعمل صدور گواهی ماده186 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی

IMAGE
چهارشنبه, 19 مرداد 1401
دستورالعمل صدور گواهی ماده186 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی